Přejít na hlavní navigaci

Nás projekt byl realizován s podporou z Programu rozvoje venkova

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl v roce 2020 realizován projekt Budování sýrárny. Místem realizace projektu je Broumovská sýrárna s.r.o. Smetanova ul. Broumov.
Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).