Přejít na hlavní navigaci

Náš projekt byl realizován s podporou z Programu rozvoje venkova

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl realizován projekt Budování sýrárny.
Místem realizace projektu je Sýrárna Broumov s.r.o. Smetanova 358, 550 01 Broumov.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).