Přejít na hlavní navigaci

Region Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko je unikátním místem, které je z jihovýchodní strany vymezeno výrazným hřebenem Broumovských stěn, ze severu je ohraničeno Javořími horami. Západní hranici Broumovska pak tvoří spojnice unikátního skalního města v Adršpachu, Kryštofových kamenů a města Hronov. Centrem je město Broumov a jej obklopující Broumovská kotlina.

Přestože má Broumovsko bohatou historii, bylo v nedávných dobách zapomenutým krajem. Dnes i díky své minulosti patří tento kraj s panenskou přírodou k tomu nejcennějšímu u nás. Čistá a pestrá krajina lákající návštěvníky jedinečnými skalními útvary, unikátním souborem církevních staveb s dominantním Broumovským klášterem je jen částí z toho, co může Broumovsko nabídnout.

Je krásné pozorovat na pastvinách při úpatí Broumovských stěn a Javořích hor pasoucí se stáda krav. Zvláště po ránu, kdy mohutné siluety jejich těl vystupují z mlhavého oparu. To vše díky farmářům, kteří se rozhodli hospodařit v Broumovské kotlině. Díky jejich každodennímu úsilí můžeme i dnes ochutnat mléko té nejvyšší kvality. Udržitelnost Broumovska a kvalita mléka s původem v Broumovské kotlině nás inspirovala.

Vytvořili jsme jedinečnou recepturu sýra Braunauer, díky kterému můžete mít kus Broumovska i na Vašem stole.